Samenwerkingsverband

SWEZ PO (Samenwerkingsverband Etten-Leur / Zundert Primair Onderwijs) is een stichting van de vijf schoolbesturen primair onderwijs in de gemeenten Etten-Leur en Zundert.  Zij wil passend onderwijs bieden voor alle leerlingen, dat voldoet aan de specifiek behoeften van deze leerlingen.
Hiervoor hebben de scholen individueel en gezamenlijk onderwijsaanpassingen gerealiseerd.  Eén van deze aanpassingen is de inrichting van de Plusklas voor leerlingen met bovengemiddelde tot hoge intelligentie.
Voor meer informatie verwijs ik u naar de nieuwsbrief Plusklas    Klik hier >>